[:ru]Здоровый сон снижает риск ОРВИ и ОРЗ[:ua]Здоровий сон знижує ризик ГРВІ та ГРЗ[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Здоровый сон снижает риск ОРВИ и ОРЗ[:ua]Здоровий сон знижує ризик ГРВІ та ГРЗ[:]

By 2014-01-19 No Comments
[:ru]Учёные из университета Карнеги-Мэллон пришли к мнению, что продолжительность сна влияет на защитные силы организма, а соответственно, на то, заболеет человек простудой или гриппом или нет.

Специалисты провели исследование, в котором участвовало 153 добровольца. После предварительного опроса, участникам ввели вирус, который вызывает инфекцию дыхательных путей. Затем в течение 5 дней пациентов обследовали и записывали данные о их сне и самочувствии, а через 30 дней взяли пробу крови на антитела.

В результате учёным удалось выяснить, что те их участников, которые спали 92% от времени, заболели чаще в 5.5 раза, чем те, кто спал 98% времени.

Ученые предполагают, что недостаток сна негативно влияет на регуляцию противовоспалительных белков цитокинов, гистамина и других веществ, которые высвобождаются в организме при появлении инфекции.

Исследование учёных еще раз доказывает важность здорового сна для иммунной системы человека. Чтобы не пришлось лечить простуду при помощи цинка, соблюдайте режим сна, избегайте стрессов и повышайте иммунитет специальными растительными препаратами.

Последнее можно сделать при помощи немецкого препарата Имупрет, который содержит 7 мощнейших по действию лечебных трав.[:ua]Вчені з університету Карнегі-Меллон прийшли до висновку, що тривалість сну впливає на захисні сили організму, а відповідно, на те, захворіє людина на застуду чи грип чи ні.

Фахівці провели дослідження, в якому брало участь 153 добровольця. Після попереднього опитування, учасникам ввели вірус, який викликає інфекцію дихальних шляхів. Потім протягом 5 днів пацієнтів обстежували і записували дані про їх сон і самопочутті, а через 30 днів взяли пробу крові на антитіла.

У результаті вченим вдалося з’ясувати, що ті їх учасників, які спали 92 % від часу, захворіли частіше в 5.5 рази, ніж ті, хто спали 98 % часу.

Вчені припускають, що нестача сну негативно впливає на регуляцію протизапальних білків цитокінів, гістаміну та інших речовин, які вивільняються в організмі при появі інфекції.

Дослідження вчених ще раз доводить важливість здорового сну для імунної системи людини. Щоб не довелося лікувати застуду за допомогою цинку дотримуйтеся режиму сну, уникайте стресів і підвищуйте імунітет спеціальними рослинними препаратами.

Останнє можна зробити за допомогою німецького препарату Імупрет, який містить 7 найпотужніших по дії лікувальних трав.[:]