[:ru]Количество заболевших простудой украинцев в этом году меньше, чем в прошлом[:ua]Кількість хворих застудою українців в цьому році менше, ніж у минулому[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Количество заболевших простудой украинцев в этом году меньше, чем в прошлом[:ua]Кількість хворих застудою українців в цьому році менше, ніж у минулому[:]

By 2012-04-03 No Comments
[:ru]

Исследование показало, что в этом году простудными заболеваниями переболело 76% жителей Украины. По сравнению с прошлым годом, количество больных граждан стало меньше на 4%. Данная статистика учитывала тех людей, у которых хотя бы раз за период происходило лечение простуды в медицинских учреждениях.

Интересный факт — благодаря опросу выяснилось, что на протяжении сезона обострения простудных заболеваний, болеет большее количество женщин, нежели мужчин. Врачи говорят о том, что данная статистика касается не только этого года, поскольку, по их сведеньям, женщины в принципе чаще болеют простудными заболеваниями, чем мужчины.

Поэтому представительницам прекрасного пола стоит уделять больше внимания профилактике ОРЗ и ОРВИ в периоды сезонных обострений заболеваний, а именно — активно помогать своему иммунитету, не переохлаждаться, и как следует отдыхать. Качественная профилактика заболеваний является залогом здоровой жизни. Вопрос о том, как повысить иммунитет, будет для вас неактуальным, если вы сделаете все для того, чтоб ваш организм получил все необходимые витамины и минералы.[:ua]Дослідження показало, що в цьому році простудними захворюваннями перехворіло 76% жителів України. У порівнянні з минулим роком, кількість хворих громадян стала менше на 4%. Дана статистика враховувала тих людей, у яких хоча б раз за період відбувалося лікування застуди в медичних установах.

Цікавий факт  завдяки опитуванню зясувалося, що протягом сезону загострення простудних захворювань, хворіє більша кількість жінок, ніж чоловіків. Лікарі говорять про те, що дана статистика стосується не тільки цього року, оскільки, за їхніми відомостями, жінки в принципі частіше хворіють на простудні захворювання, ніж чоловіки.

Тому представницям прекрасної статі варто приділяти більше уваги профілактиці ГРЗ і ГРВІ в періоди сезонних загострень захворювань, а саме  активно допомагати своєму імунітету, не переохолоджуватися, і як слід відпочивати. Якісна профілактика захворювань є запорукою здорового життя. Питання про те, як підвищити імунітет, буде для вас неактуальним, якщо ви зробите все для того, щоб ваш організм отримав всі необхідні вітаміни і мінерали.[:]