[:ru]Витамин D убережет от простуды и гриппа[:ua]Вітамін D вбереже від застуди та грипу[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Витамин D убережет от простуды и гриппа[:ua]Вітамін D вбереже від застуди та грипу[:]

By 2012-10-13 No Comments
[:ru]

Дефицит витамина D является причиной инфекционных заболеваний.

Американские ученые пришли к выводу, что именно нехватка витамина D приводит к простудным заболеваниям и болезням дыхательных путей.

По словам профессора Джона Уайта из Университета Макгилла — витамин D обладает способностью естественно генерировать сотни антимикробных пептидов в нашем организме. «Почти любое инфекционное заболевание, которое распространяется в зимнее время, легко принимается организмом, ведь из-за отсутствия солнечных лучей и продуктов, содержащих витамин D, организм становится более уязвимым» — говорит он. Эпидемиологические исследования подтверждают, что чем ниже уровень витамина D — тем выше риск умереть от инфекционных заболеваний.

В период между 1988 и 1994 годами, исследователи из Гарвардской медицинской школы провели исследование с 19000 людьми (в возрасте от 12 лет и старше, средний возраст 39 лет) и обнаружили связь между низким уровнем витамина D и инфекциями верхних дыхательных путей.

Исследование показало, что люди с низким уровнем в крови витамина D было на 55% больше шансов заболеть простудой, гриппом или инфекциями органов дыхания.

Несколько научных исследований также говорят о том, что витамин D может защитить нас от рака толстой кишки, простаты, молочной железы и других видов рака. Кроме того, исследования показывают, что витамин D может предотвратить диабет, гипертонию, рассеянный склероз, аутоиммунные расстройства, шизофрению и другие тяжелые заболевания.[:ua]Дефіцит вітаміну D є причиною інфекційних захворювань.

Американські вчені прийшли до висновку, що саме брак вітаміну D призводить до простудних захворювань і хвороб дихальних шляхів.

За словами професора Джона Уайта з Університету Макгілла  вітамін D має здатність природно генерувати сотні антимікробних пептидів в нашому організмі. «Майже будь-яке інфекційне захворювання, яке поширюється в зимовий час, легко приймається організмом, адже через відсутність сонячних променів і продуктів, що містять вітамін D, організм стає більш вразливим»  говорить він. Епідеміологічні дослідження підтверджують, що чим нижче рівень вітаміну D  тим вище ризик померти від інфекційних захворювань.

У період між 1 988 і 1994 роками, дослідники з Гарвардської медичної школи провели дослідження за 19000 людьми (віком від 12 років і старше, середній вік 39 років) і виявили звязок між низьким рівнем вітаміну D і інфекціями верхніх дихальних шляхів.

Дослідження показало, що люди з низьким рівнем у крові вітаміну D мали на 55% більше шансів захворіти на застуду, грип або інфекціями органів дихання.

Кілька наукових досліджень також говорять про те, що вітамін D може захистити нас від раку товстої кишки, простати, молочної залози та інших видів раку. Крім того, дослідження показують, що вітамін D може запобігти діабету, гіпертонії, розсіяному склерозу, аутоімунні розлади, шизофренії та іншим важким захворюванням.[:]