[:ru]Ученые нашли усилители вакцины от гриппа, герпеса и ВИЧ[:ua]Вчені знайшли підсилювачі вакцини від грипу, герпесу та ВІЛ[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Ученые нашли усилители вакцины от гриппа, герпеса и ВИЧ[:ua]Вчені знайшли підсилювачі вакцини від грипу, герпесу та ВІЛ[:]

By 2012-09-16 No Comments
[:ru]

Ученые Оксфордского университета (Великобритания) выяснили, что полиэтиленимины (ПЭИ) способны усиливать действие противовирусных вакцин, в том числе прививок против гриппа, герпеса и ВИЧ.

Полиэтиленимины — это вещества, которые широко используют в генной терапии. Эти соединения прикрепляются к вирусам и помогают им проникать в клетки, геном которых необходимо изменить. Исследователи заметили побочный эффект — полиэтиленимины усиливают иммунную реакцию организма на появление вирусов.

После опытов проведенных на мышах ученые получили результаты, согласно которым, полиэтиленимин в 100 раз увеличил число антител в крови грызунов.

«При наилучшем развитии событий, можно легко представить, что люди будут вдыхать или класть под язык одну-единственную дозу вакцины от гриппа, и тем самым защищать себя от гриппа на несколько лет вперед», — говорит автор исследования.

Ученые всех стран в последние годы особенное внимание уделяют поиску веществ, которые способны стимулировать работу иммунной системы организма. Безусловно, вопрос «как повысить иммунитет» возникает из-за общего уровня жизни. Экологическая ситуация, вредные привычки и неправильное питание приводят к тому, что у большинства людей иммунитет ослаблен настолько, что даже проверенные вакцины порой не способны защитить от вирусов. Читайте о том, как повысить иммунитет природным способом и будьте здоровы![:ua]Вчені Оксфордського університету (Велика Британія) з’ясували, що поліетиленімін (ПЕІ) здатний посилювати дію противірусних вакцин, у тому числі щеплень проти грипу, герпесу та ВІЛ.

Поліетиленімін — це речовина, яка широко використовується в генній терапії. Ці сполуки прикріплюються до вірусів і допомагають їм проникати в клітини, геном яких необхідно змінити. Дослідники помітили побічний ефект — поліетиленімін підсилюють імунну реакцію організму на появу вірусів.

Після дослідів проведених на мишах вчені отримали результати, згідно з якими, поліетиленімін в 100 разів збільшив число антитіл у крові гризунів.

«При найкращому розвитку подій, можна легко уявити, що люди будуть вдихати або класти під язик одну-єдину дозу вакцини від грипу, і тим самим захищати себе від грипу на кілька років вперед», — говорить автор дослідження.

Вчені всіх країн в останні роки особливу увагу приділяють пошуку речовин, які здатні стимулювати роботу імунної системи організму. Безумовно, питання «як підвищити імунітет» виникає через загальний рівень життя. Екологічна ситуація, шкідливі звички і неправильне харчування призводять до того, що у більшості людей імунітет ослаблений настільки, що навіть перевірені вакцини часом не здатні захистити від вірусів. Читайте про те, як підвищити імунітет природним способом і будьте здорові![:]