[:ru]Простуда ухудшает память[:ua]Застуда погіршує пам'ять[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Простуда ухудшает память[:ua]Застуда погіршує пам’ять[:]

By 2014-02-17 No Comments
[:ru]По последним исследованиям британских учёных даже малейшее воспаление в мозге, которое возникает после инфекционных заболеваний, может нарушать формирование пространственных воспоминаний. Об этом пишет Medical News Today.

Доктор Нил Гаррисон и его сотрудники проводили эксперимент с участием 20 добровольцев — одной группе вводили физраствор, другой — вакцину от тифа. Затем проводилась томография мозга для оценки степени воспаления. Потом специалисты давали подопытным выполнить серию заданий на оценку виртуальной реальности, которые характеризовали пространственную память.

Все участники, у которых наблюдалось воспаление — имели трудности с выполнением упражнением, это происходило из-за того, что у них снижался метаболизм глюкозы в медиальной височной доле, которая отвечает за пространственную память, процедурная память при этом не была затронута.

Ранее специалисты уже выяснили, что на память влияет употребление алкоголя, но теперь они уверены, что нарушения памяти может вызвать даже простуда или грипп.

И хотя у молодых людей такие последствия не будут серьезными или продолжительными, то для пожилых — данное открытие позволит больше понять о снижении когнитивных способностей и притормозить его.[:ua]За останніми дослідженнями британських вчених навіть найменше запалення в мозку, яке виникає після інфекційних захворювань, може порушувати формування просторових спогадів. Про це пише Medical News Today.

Доктор Ніл Гаррісон і його співробітники проводили експеримент за участю 20 добровольців — одній групі вводили фізрозчин, інший — вакцину від тифу. Потім проводилася томографія мозку для оцінки ступеня запалення. Далі фахівці давали піддослідним виконати серію завдань на оцінку віртуальної реальності, які характеризували просторову пам’ять.

Всі учасники, у яких спостерігалося запалення — мали труднощі з виконанням вправ, це відбувалося через те, що у них знижувався метаболізм глюкози в медіальній скроневій частці, яка відповідає за просторову пам’ять, процедурна пам’ять при цьому не була порушена.

Раніше фахівці вже з’ясували, що на пам’ять впливає вживання алкоголю, але тепер вони впевнені, що порушення пам’яті може викликати навіть застуда або грип.

І хоча у молодих людей такі наслідки не будуть серйозними або тривалими, то для літніх — дане відкриття дозволить більше зрозуміти про зниження когнітивних здібностей і пригальмувати його.[:]