[:ru]Обнаружен новый способ борьбы с бактериями[:ua]Виявлено новий спосіб боротьби з бактеріями[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Обнаружен новый способ борьбы с бактериями[:ua]Виявлено новий спосіб боротьби з бактеріями[:]

By 2014-05-31 No Comments
[:ru]Ученые Университета Британской Колумбии нашли новый способ разрушать стойкие биопленки бактерий, из-за которых бактерия вызывает инфекционное воспаление у человека.

По словам Medical News Today биопленки провоцируют 65% случаев заражения, уничтожить их по силам далеко не всем антибиотикам, бактерии учатся очень быстро вырабатывать к ним иммунитет. Биопленки — это целые сообщества бактерий, которые образуются на тканях и органах человека, и собственно, на любых других поверхностях. Это происходит потому, что бактерии путешествуют в 200 раз дальше, чем думали ранее.

Ученые же нашли молекулу — пептид 1018, которая разрушает любые биопленки, чувствительные к разным видам антибиотиков. Это говорит о том, что антибиотикам скоро будет найдена замена. Правда, пока, ученые будут искать похожие пептиды.[:ua]Вчені Університету Британської Колумбії знайшли новий спосіб руйнувати стійкі біоплівки бактерій, через які бактерія викликає інфекційне запалення у людини.

За словами Medical News Today біоплівки провокують 65% випадків зараження, знищити їх по силам далеко не всім антибіотикам, бактерії вчаться дуже швидко виробляти до них імунітет. Біоплівки — це цілі співтовариства бактерій, які утворюються на тканинах і органах людини, і власне, на будь-яких інших поверхнях. Це відбувається тому, що бактерії подорожують в 200 разів далі, ніж думали раніше.

Вчені ж знайшли молекулу — пептид 1018, яка руйнує будь-які біоплівки, чутливі до різних видів антибіотиків. Це говорить про те, що антибіотикам скоро буде знайдена заміна. Правда, поки, вчені будуть шукати схожі пептиди.[:]