[:ru]Новая опасность для водителя — грипп[:ua]Нова небезпека для водія — грип[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Новая опасность для водителя — грипп[:ua]Нова небезпека для водія — грип[:]

By 2012-02-20 No Comments
[:ru]Недавние исследования, проведенные британскими учеными показали, что водителям, которые болеют гриппом, не рекомендуется садится за руль. Согласно исследованиям, человек болеющий гриппом хуже фокусируется на дороге, теряет необходимую бдительность, а также перестает быстро и адекватно реагировать на происходящую ситуацию.

По данным британских ученых качество вождения заболевших гриппом снижается более чем наполовину. Из-за подобных изменений в состоянии водителя происходит огромное количество аварий. Именно поэтому врачи рекомендуют при первых признаках заболевания гриппом начинать лечение, не садиться за руль, а также стараться как можно реже выходить на улицу до полного выздоровления — сам организм быстрее справится с заболеванием и грипп не сможет распространиться на окружающих людей. Также не забывать о своевременной профилактике подобных заболеваний, и перед сезонами активности гриппа, простуды и ОРВИ подготовить свой организм необходимым образом, так как всегда лучше заболевание предупредить, чем потом начинать лечение.[:ua]Недавні дослідження, проведені британськими вченими показали, що водіям, які хворіють на грип, не рекомендується сідати за кермо. Згідно з дослідженнями, людина яка хворіє на грип, гірше фокусується на дорозі, втрачає необхідну пильність, а також перестає швидко і адекватно реагувати на ситуацію, що відбувається.

За даними британських учених якість водіння хворих грипом знижується більш ніж наполовину. Через подібні зміни у стані водія відбувається величезна кількість аварій. Саме тому лікарі рекомендують при перших ознаках захворювання грипом починати лікування, не сідати за кермо, а також намагатися якомога рідше виходити на вулицю до повного одужання — сам організм швидше впорається із захворюванням і грип не зможе поширитися на оточуючих людей. Також не забувати про своєчасну профілактику подібних захворювань, і перед сезонами активності грипу, застуди та ГРВІ підготувати свій організм необхідним чином, так як завжди краще захворювання попередити, ніж потім починати лікування.[:]