[:ru]Статистика офисных простуд [:ua]Статистика офісних застуд[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Статистика офисных простуд [:ua]Статистика офісних застуд[:]

By 2015-06-02 No Comments
[:ru]Офисные сотрудники не самый здоровый слой населения. Сидячая работа, кондиционированный воздух, постоянные стрессы — эти факторы негативно влияют на иммунитет и способствуют инфекционным заболеваниям.

Казахстанские специалисты страховых компаний решили составить «рейтинг» самых популярных офисных заболеваний. Мы считаем, что статистика заболеваний специалистов, работающих в офисах в Украине, не будет сильно отличаться от их казахстанских коллег.

Итак, самым популярным заболеванием по данным страховых компаний был признан насморк (14,1%), далее из простудных заболеваний распространенным является синусит (3,07%) и острый фарингит (2,9%). Также исследователи подчеркивают, что во многом картину простудных заболеваний в офисах усугубляет стремление работников переносить ОРЗ и ОРВИ на работе, при этом часто инфицируются и их коллеги, а также попытки самолечения, которое не всегда является правильным.[:ua]Офісні робітники не самий здоровий прошарок населення. Сидяча робота, кондиціоноване повітря, постійні стреси — ці фактори негативно впливають на імунітет і сприяють інфекційним захворюванням.

Казахстанські фахівці страхових компаній вирішили скласти «рейтинг» найпопулярніших офісних хвороб. Ми вважаємо, що статистика захворювань фахівців, що працюють в офісах в Україні, не буде сильно відрізнятися від їх казахстанських колег.

Отже, найпопулярнішим захворюванням за даними страхових компаній була визнана нежить (14,1%), далі з простудних захворювань поширеним є синусит (3,07%) і гострий фарингіт (2,9%). Також дослідники підкреслюють, що багато в чому картину простудних хвороб в офісах посилює прагнення працівників переносити ГРЗ і ГРВІ на роботі, при цьому часто інфікуються і їхні колеги, а також спроби самолікування, яке не завжди є правильним.[:]