[:ru]Инфекционные заболевания при беременности повышают риск шизофрении у ребенка[:ua]Інфекційні захворювання під час вагітності підвищують ризик шизофренії у дитини[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Инфекционные заболевания при беременности повышают риск шизофрении у ребенка[:ua]Інфекційні захворювання під час вагітності підвищують ризик шизофренії у дитини[:]

By 2014-07-13 No Comments
[:ru]Учёные из Медцентра Колумбийского университета и Психиатрического института Нью-Йорка пришли к мнению, что воспалительный процесс в организме женщины, при котором в крови присутствует С-реактивный белок, вызывает психические нарушения у плода, развивающего в утробе.

К этому выводу учёные пришли после исследования, в котором участвовали 777 матерей, дети которых были шизофрениками, а также 777 матерей со здоровыми детьми. Учёные измерили количество белка в крови и выяснилось, что каждый миллиграмм белка на литр крови увеличивал риск возникновения шизофрении на 28%.

Ранее учёным уже было известно, что любой воспалительный процесс в организме беременной женщины может негативно сказываться на развитии мозга ребенка — бактериальные инфекции, новый вирус гриппа или даже простая простуда опасны для здоровья плода.

Поэтому беременным женщинам важно беречь себя от инфекций, повышать иммунитет, чтобы организм смог самостоятельно противостоять бактериям и вирусам.[:ua]Вчені з Медцентра Колумбійського університету та Психіатричного інституту Нью-Йорка дійшли думки, що запальний процес в організмі жінки, при якому в крові присутній С-реактивний білок, викликає психічні порушення у плода, що розвивається в утробі.

До цього висновку вчені прийшли після дослідження, в якому брали участь 777 матерів, діти яких були шизофрениками, а також 777 матерів зі здоровими дітьми. Вчені виміряли кількість білка в крові і з’ясувалося, що кожний міліграм білка на літр крові збільшував ризик виникнення шизофренії на 28%.

Раніше вченим вже було відомо, що будь-який запальний процес в організмі вагітної жінки може негативно позначатися на розвитку мозку дитини — бактеріальні інфекції, новий вірус грипу або навіть проста застуда небезпечні для здоров’я плоду.

Тому вагітним жінкам важливо берегти себе від інфекцій, підвищувати імунітет, щоб організм зміг самостійно протистояти бактеріям і вірусам.[:]