[:ru]Детский организм не запоминает инфекции[:ua]Дитячий організм не запам'ятовує інфекції[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Детский организм не запоминает инфекции[:ua]Дитячий організм не запам’ятовує інфекції[:]

By 2014-06-05 No Comments
[:ru]Учёные выяснили, почему дети так часто болеют — оказывается их иммунная система «забывает» инфекцию и не вырабатывает против нее защиты, пишет The Daily Mail.

Обычно, способность «запоминать» раздражитель обусловлена Т-клетками, которые помогают организму быстрее реагировать на инфекцию, уничтожить ее и восстановиться. У взрослых этих клеток вырабатывается больше, кроме того 10% из них остаются в «резерве» и позволяют при следующей инфекции быстро ее распознать. А вот у детей клетки быстро умирают и каждый раз организму приходится вырабатывать их еще раз, и снова «изобретать» пути борьбы с уже имевшим ранее место патогеном.

Ученые обеспокоены, что именно из-за этого дети так часто болеют, а вакцины не работают для них так, как для взрослых. Как известно, организм малышей более восприимчивый, поэтому вместо агрессивных препаратов рекомендуется использовать достижения такого ответвления фармакологии как фитониринг — растительные лекарства.

Данное исследование позволит пересмотреть схему вакцинации и, возможно, механизм работы самой вакцины для детей.[:ua]Вчені з’ясували, чому діти так часто хворіють — виявляється їх імунна система «забуває» інфекцію і не виробляє проти неї захисту, пише The Daily Mail.

Зазвичай, здатність «запам’ятовувати» подразник обумовлена Т- клітинами, які допомагають організму швидше реагувати на інфекцію, знищити її і відновитися. У дорослих цих клітин виробляється більше, крім того 10% з них залишаються в «резерві» і дозволяють при наступній інфекції швидко її розпізнати. А ось у дітей клітини швидко вмирають і кожен раз організму доводиться виробляти їх ще раз, і знову «винаходити» шляхи боротьби навіть з уже знайомим патогеном.

Вчені занепокоєні, що саме через це діти так часто хворіють, а вакцини не працюють для них так, як для дорослих. Як відомо, організм малюків більш сприйнятливий, тому замість агресивних препаратів рекомендується використовувати досягнення такого відгалуження фармакології як фітоніринг — рослинні ліки.

Дане дослідження дозволить переглянути схему вакцинації і, можливо, механізм роботи самої вакцини для дітей.[:]