[:ru]Степень подверженности простуде определяют гены[:ua]Ступінь схильності до застуди визначають гени[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Степень подверженности простуде определяют гены[:ua]Ступінь схильності до застуди визначають гени[:]

By 2012-04-22 No Comments
[:ru]

Как мы все знаем, существуют счастливчики, которым удается избежать простудных заболеваний даже в самые массовые эпидемии. И наоборот, бывает, человеку не везет, и любой грипп или ОРВИ он подхватывает буквально сразу. Ученые смогли объяснить, почему один человек более подвержен вирусам, нежели другой.

Дело в том, что недавно открытый ген отвечает за выработку определенного белка, который при контакте с клеткой разрушает ее защиту, тем самым ослабляя наш организм перед простудой. Данный ген, к счастью, встречается далеко не у каждого человека — он присутствует только у одного из четырехсот людей.

В ходе исследования ученые удалили этот ген у мышей. Результаты они получили удивительные — мыши без гена хоть и имели меньший шанс подхватить вирус, но симптомы заболевания у них усилились в несколько раз.

Дальнейшие исследования помогут узнать гораздо больше о новом гене и предупредить многих людей о высокой подверженности гриппу и ОРВИ, а также смогут ускорить лечение простуды.[:ua]Як ми всі знаємо, існують щасливчики, яким вдається уникнути простудних захворювань навіть у самі масові епідемії. І навпаки, буває, людині не щастить, і будь-який грип або ГРВІ він підхоплює буквально відразу. Вчені змогли пояснити, чому одна людина більш схильна до вірусів, ніж інша.

Справа в тому, що нещодавно відкритий ген відповідає за вироблення певного білка, який при контакті з кліткою руйнує її захист, тим самим послаблюючи наш організм перед застудою. Даний ген, на щастя, зустрічається далеко не у кожної людини  він присутній тільки в одного з чотирьохсот людей.

У ході дослідження вчені видалили цей ген у мишей. Результати вони отримали дивовижні  миші без гена хоч і мали менший шанс підхопити вірус, але симптоми захворювання у них посилилися в кілька разів.

Подальші дослідження допоможуть дізнатися значно більше про новий ген і попередити багатьох людей про високу схильність до грипу та ГРВІ, а також зможуть прискорити лікування застуди.[:]