[:ru]Количество больных гриппом в Украине возросло на 17%[:ua]Кількість хворих на грип в Україні зросла на 17%[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Количество больных гриппом в Украине возросло на 17%[:ua]Кількість хворих на грип в Україні зросла на 17%[:]

By 2013-01-21 No Comments
[:ru]

Согласно информации Министерства здравоохранения с начала эпидемиологического сезона в Украине всего заболело гриппом около 2.5 миллионов человек. За последние семь дней уровень заболеваемости повысился на 17%, но заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко уверяет, что повышение плановое и связано с окончанием школьных каникул. При этом эпидемиологический порог не превышен.

Обычно количество больных гриппом становится больше в конце января-начале марта, но Министерство отметило, что в этом году значительного повышения не ожидается.

Как заявляли в Министерстве здравоохранения ранее в этом году в Украину придут пять штаммов гриппа — вирус H3N2 («Виктория»), вирус В, и три вируса пандемического (свиного) гриппа H1N1.

Количество человек, которые прошли предварительную вакцинацию от вирусов гриппа составляет всего 0.7% населения Украины. Медики заверяют, что больницы полностью готовы к приему больных, но тем, кто не вошел в число провакцинированных, рекомендуют соблюдать правила профилактики гриппа и принимать натуральные имунностимулирующие препараты. Среди них большой эффективностью обладает Имупрет, основанный на 7 травах, он быстро повышает защитные способности организма и усиливает действие других природных средств для поднятия иммунитета.[:ua]

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров’я з початку епідеміологічного сезону в Україні всього захворіло грипом близько 2.5 мільйонів чоловік. За останні сім днів рівень захворюваності підвищився на 17%, але заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моїсеєнко запевняє, що підвищення планове і пов’язане із закінченням шкільних канікул. При цьому епідеміологічний поріг не перевищений.

Зазвичай кількість хворих на грип стає більше в кінці січня- на початку березня, але Міністерство відзначило, що в цьому році значного підвищення не очікується.

Як заявляли в Міністерстві охорони здоров’я раніше цього року в Україну прийдуть п’ять штамів грипу — вірус H3N2 («Вікторія»), вірус В, і три віруси пандемічного (свинячого) грипу H1N1.

Кількість осіб, які пройшли попередню вакцинацію від вірусів грипу становить всього 0.7% населення України. Медики запевняють, що лікарні повністю готові до прийому хворих, але тим, хто не увійшов до числа провакцинованих, рекомендують дотримуватися правил профілактики грипу і приймати натуральні імунностимулюючі препарати. Серед них великою ефективністю володіє Імупрет, заснований на 7 травах, він швидко підвищує захисні властивості організму і підсилює дію інших природних засобів для підняття імунітету.[:]