[:ru]Бактерии путешествуют в 200 раз дальше[:ua]Бактерії подорожують в 200 разів далі[:] | Prostuda.net.ua
Новости

[:ru]Бактерии путешествуют в 200 раз дальше[:ua]Бактерії подорожують в 200 разів далі[:]

By 2014-04-11 No Comments
[:ru]Исследователи обнаружили, что капли от кашля и чихания могут распространяться на расстояние в 200 раз дальше, чем было известно ранее.

По данным исследовательской группы Массачусетского технологического института, капли которые попадают в воздух, когда мы кашляем или чихаем, сопровождаются «газовыми облаками», которые позволяют им преодолевать большие расстояния. Исследование было недавно опубликовано в журнале Fluid Mechanics.

Капли размером 100 микрометров в диаметре путешествуют в пять раз дальше, в то время как капли 10 микрометров в диаметре — в 200 раз дальше. Кроме того, ученые обнаружили, что капли менее 50 мкм в размере часто могут оставаться в воздухе достаточно долго.

Теперь, когда исследователи обнаружили более подробную информацию относительно того, что происходит, когда мы кашляем и чихаем, их следующим шагом будет выяснение, что происходит с болезнетворными микроорганизмами в этих «путешествующих» каплях.

Но пока основные механизмы распада жидкости не будут обнаружены, ясно одно — имейте при себе платок для того, чтобы прикрывать рот во время кашля или чихания.

Напоминаем, что простуду нельзя переносить на ногах, нужно потреблять много жидкости — чаи, травяные настои, в которые можно добавлять облепиху.

Ну а справиться с симптомами простуды помогут натуральные растительные препараты, которые мягко уничтожают болезнетворные бактерии и снимают воспаление в дыхательных путях.[:ua]Дослідники виявили, що краплі від кашлю та чхання можуть поширюватися на відстань в 200 разів далі, ніж було відомо раніше.

За даними дослідницької групи Массачусетського технологічного інституту, краплі які потрапляють в повітря, коли ми кашляємо або чхаємо, супроводжуються «газовими хмарами», які дозволяють їм долати великі відстані. Дослідження було нещодавно опубліковано в журналі Fluid Mechanics.

Краплі розміром 100 мікрометрів в діаметрі подорожують в п’ять разів далі, в той час як краплі 10 мікрометрів в діаметрі — в 200 разів далі. Крім того, вчені виявили, що краплі менше 50 мкм в розмірі часто можуть залишатися в повітрі досить довго.

Тепер, коли дослідники виявили більш детальну інформацію щодо того, що відбувається, коли ми кашляэмо і чхаэмо, їх наступним кроком буде з’ясування, що відбувається з хвороботворними мікроорганізмами в цих «подорожуючих» краплях.

Але поки основні механізми розпаду рідини не будуть виявлені, ясно одне — майте при собі хустку для того, щоб прикривати рот під час кашлю або чхання.

Нагадуємо, що застуду можна переносити на ногах, потрібно споживати багато рідини — чаї, трав’яні настої, в які можна додавати обліпиху.

Ну а впоратися з симптомами застуди допоможуть натуральні рослинні препарати, які м’яко знищують хвороботворні бактерії і знімають запалення в дихальних шляхах.[:]